οι συγγραφείς του Δαιδάλεου

βιογραφικό και βιβλία του συγγραφέα

περί συγγραφέα ο λόγος…

Η Ζηνοβία Βέργη είναι διδάκτορας στη Συγκριτική Λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο Παρίσι 4 – Σορβόνη και της Ιστορίας της Τέχνης και Μουσειολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη. Είναι ερευνήτρια συνεργαζόμενη με το Εργαστήρι της Συγκριτικής Λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο Παρίσι 4 – Σορβόνη. Είναι ειδικευμένη στη συνεργασία λογοτεχνίας και τέχνης, ζωγραφική και γλυπτική, στην επίδραση της Αρχαίας Ελλάδας στη γαλλική λογοτεχνία και τέχνη του 19ου αιώνα, στη λογοτεχνία του ταξιδιού και στον γαλλικό πολιτισμό. Έχει γράψει πολλά άρθρα, που δημοσιεύτηκαν σε ελληνικά και γαλλικά περιοδικά, και έχει πάρει μέρος σε διάφορα συνέδρια.